Metody

METODA SYSTEMATYCZNYCH CELÓW

Ludzie często pytają, która z metod nauczania języka obcego jest najlepsza. Mimo istnienia wielu tzw.„cudownych” metod odpowiedź może być tylko jedna: systematyczna praca i jak najczęstszy kontakt z językiem. Mając to na uwadze, opracowaliśmy metodę, która prowadzi do jak najskuteczniejszego opanowania języka, poprzez wspieranie systematycznej pracy i nauki.

Konkrety

Wiedza w przeciwieństwie do innych towarów jest czymś nienamacalnym, niekonkretnym, dlatego też często po zakończonym kursie słuchacze mają poczucie niedosytu. Nasza metoda zmienia to diametralnie - satysfakcja klienta, która odzwierciedla się w jego umiejętnościach językowych jest naszą satysfakcją i naszym sukcesem!

Nasza metoda to metoda konkretów, ponieważ my sprzedajemy wiedzę i umiejętności, a nie tylko godziny lekcyjne.

System

Do wdrażania naszej metody opracowaliśmy system kontroli, polegający na stałym monitoringu postępów i pracy naszych słuchaczy. Dzięki temu nie tylko lektor aktywnie czuwa nad prawidłowym przyswajaniem wiedzy i umiejętności, ale również centrala firmy. Gwarantujemy pełną opiekę dydaktyczną, ponieważ zadowolenie każdego ze słuchaczy z osobna jest dla nas priorytetem.

Gdyby życzyli sobie Państwo otrzymać szczegółowe informacje na temat metody systematycznych celów, prosimy o kontakt z naszym metodykiem.

TRÓJSTOPNIOWA KLASYFIKACJA DO GRUP

Kolejnym ważnym aspektem naszej metody jest dokładny podział na grupy pod względem poziomu zaawansowania. Zły podział na grupy bezpośrednio prowadzi do problemów w nauce, ponieważ nie można skutecznie uczyć grup, w których są osoby na różnych poziomach zaawansowania.

W związku z tym proponujemy trzystopniowy proces poziomujący. Na początek test „ogólnopoziomowy”, następnie test sprawdzający wiedzę na poziomie wstępnie ustalonym za pomocą testu pierwszego, po czym przeprowadzana jest rozmowa w języku obcym. W ten sposób unikamy przypadkowości przy klasyfikowaniu słuchaczy do grup.


Wszelkie prawa zastrzeżone. INTERPERSONAL 2013