Tłumaczenia

TŁUMACZENIA

Dlaczego i jak tłumaczymy

Jeszcze nigdy w historii komunikacja nie odgrywała tak ważnej roli w życiu ludzi. W dobie oszołamiającego postępu technologicznego komunikacja jest niezwykle łatwa. Jednak wciąż istnieją bariery, jedną z nich są często bariery językowe.

W świecie biznesu coraz częściej dochodzi do kontaktów międzynarodowych, które w coraz większym stopniu wpływają na sukces firm. Skuteczna komunikacja z partnerami zagranicznymi jest kluczowa przy zawieraniu transakcji handlowych. Dlatego też jedną z najważniejszych ról w tej komunikacji odgrywa tłumaczenie. Żeby uniknąć zakłóceń w komunikacji międzynarodowej, tłumaczenie musi być fachowe i rzetelne.

Oczywiście czynnikiem, który zapewnia fachowość i rzetelność jest osoba tłumacza. Jednak w większości przypadków tłumacz nie jest specjalistą w dziedzinie, z której tekst tłumaczy oraz nie jest zorientowany w żargonie, którym posługuje się konkretna firma. Dlatego też proponujemy usługi tłumaczenia konsultacyjnego.

Co to są tłumaczenia wewnątrzfirmowe lub konsultacyjne

Tłumaczenia wewnątrzfirmowe różnią się od tłumaczeń przez zwykłą agencję tym, że nasz konsultant tworzy w porozumieniu z klientem słownik terminologii używanej w danej firmie oraz bazę tekstów paralelnych. Dzięki temu klient ma wpływ na dobór słownictwa i strukturę zdań i tekstu. Kolejnym udogodnieniem jest konsultacja ekspertów firmy zamawiającej ze specjalistą w zakresie lingwistyki i translatologii. 

W agencji tłumaczeń tłumacz nie ma takich możliwości i często musi podejmować decyzje bez konsultacji z ekspertem z dziedziny, w której sam nie jest specjalistą. W efekcie często powstają tłumaczenia niezbyt satysfakcjonujące, które niekiedy nawet przyczyniają się do poważnych zakłóceń w komunikacji.

Tłumaczenia ustne

Proponujemy Państwu również usługi z zakresu tłumaczeń ustnych; konsekutywnych i symultanicznych. Profesjonalnie obsługujemy targi i konferencje.


Wszelkie prawa zastrzeżone. INTERPERSONAL 2013