Audyt Językowy

AUDYT JĘZYKOWY

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością prezentujemy usługę w postaci audytu językowego dla firm. Audyt językowy jest szczegółowym badaniem kompetencji i umiejętności językowych. Proponujemy Państwu audyt z języków: angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego oraz francuskiego. Taka diagnoza pozwoli Państwu na dokładną ocenę znajomości języków obcych w Państwa firmie i bardziej efektywne wykorzystanie budżetu szkoleniowego. 

Na audyt składają się:

- test gramatyczno-leksykalny 
- test czytania ze zrozumieniem,
- test ustny.

Test gramatyczno-leksykalny zawiera 90 zdań obejmujących przykłady struktur gramatycznych i leksykalnych odpowiednich dla wszystkich poziomów. Jest to test wielokrotnego wyboru. Czas 35 minut.

Test czytania ze zrozumieniem
 to 5 tekstów o różnym poziomie trudności. Do nich są przypisane zadania: test wielokrotnego wyboru, uzupełnianie luk oraz test typu prawda-fałsz. Czas 60 minut.

Test ustny
 to krótka 5-minutowa rozmowa. Osoba testowana odpowiada na pięć pytań o różnym poziomie trudności.

Testy mogą być o charakterze ogólnym jak i biznesowym.

Po audycie, każdy z pracowników otrzymuje raport z wynikami, komentarzem do każdego testu, rekomendacjami do dalszej nauki oraz zaleceniami egzaminacyjnymi tj. jaki egzamin dana osoba może zdawać w chwili obecnej oraz jaki będzie mogła zdawać przy systematycznej nauce i postępach w najbliższym czasie.  Poziomy przedstawione w raportach są kompatybilne z poziomami Rady Europy: http://www.okun.gda.pl/jezyk7.html Poniżej przedstawiamy przykładowy raport.

Zostanie również sporządzony ogólny raport dla całej firmy z opisem audytu, komentarzem oraz wyliczoną średnią dla całej badanej grupy.

Raport z poziomu zaawansowania – język angielski

Wynik testu General English: 233/300 (77,6%) proponowany cel: 85%

Wynik testu Business English: 143/200 (71,5%) proponowany cel: 80%

Poziom Upper-intermediate/Advanced B2/C1

Mówienie:
GE: 75% p. B2/C1
General English: Mówienie na wysokim poziomie. Nie ma większych problemów z przekazaniem informacji i rozumieniem komunikatów. Pojawiły się niewielkie problemy gramatyczne „ ... are not eat...” wynikające bardziej ze stresu niż z nieumiejętności posługiwania się strukturami gramatycznymi. Zalecana jest nauka z native speakerem na przemian z lektorem polskim.
Czytanie:
GE: 88% p: C1
BE: 75% p: B2/C1
General English: Doskonale opanowane czytanie ze zrozumieniem w języku angielskim. Pojawiły się jedynie sporadyczne błędy.
Business English: Bardzo dobre opanowanie czytania ze zrozumieniem w kontekście biznesowym. Zaleca się dalszy rozwój umiejętności czytania ze zrozumieniem w kontekście biznesowym.
Gramatyka i słownictwo:
GE: 70% p: B2
BE: 68% p: B2
General English Bardzo dobre opanowanie struktur gramatycznych.Pojawiły się sporadyczne błędy. Zaleca się pracę między innymi nad:
- okresami warunkowymi,
- strukturami bezokolicznikowymi oraz gerundialnymi
- przedimkami
Zaleca się również pracę nad kolokacjami oraz idiomatyką
Business English: Dobre opanowanie struktur gramatyczno-leksykalnych w zakresie biznesowego języka angielskiego. Należy dalej pracować głównie nad użyciem słownictwa.
Rekomendacje ogólneGeneral English: Rekomendowana jest nauka materiału właściwego dla poziomu advanced C1.
Rekomendacje egzaminacyjne:General English: Przygotowanie do egzaminu CAE (ok. 3-4 semestry*)
Business English: Przygotowanie do egzaminu BEC Vantage (ok. 2 semestry*), BEC Higher (ok. 4 semestry*) lub do LCCI 4 (ok. 4 semestry*)

* semestr standardowy – 60 godzin lekcyjnych (45 min)

Ceny*

 Liczba testowanych osóbCena brutto
1grupa do 10 osób300 PLN
2grupa 10 - 20 osób600 PLN
3grupa 20 - 40 osób1500 PLN
4grupa 40 - 60 osób2000 PLN
5grupa 60 - 100 osób3000 PLN
6grupa powyżej 100 osób4500 PLN
7audyt indywidualny100 PLN

Audyt może być prowadzony na terenie całej Polski.

Żeby zapewnić bezstronność i rzetelność badania, audyt nie jest połączony z późniejszym szkoleniem językowym prowadzonym przez naszą firmę. Gdyby jednak Państwo przed audytem zdecydowaliby się na kurs językowy prowadzony przez nas, ceny przedstawione powyżej zmniejszane są o 50%.


Wszelkie prawa zastrzeżone. INTERPERSONAL 2013