Kursy językowe premium

KURSY JĘZYKOWE PREMIUM - JĘZYK ANGIELSKI

Z przyjemnością przedstawiamy Państwu ofertę kursów przygotowawczych do egzaminów językowych PREMIUM. Jest to jedyna na rynku oferta, w której firma szkoleniowa bierze odpowiedzialność prawną i finansową za niezdany egzamin. W związku z tym gwarantujemy na piśmie 100% zdawalności egzaminów BEC, FCE, CAE, CPE, TOEFL, TOEIC i innych.

W przypadku niezdanego egzaminu zwracamy jego koszty oraz oferujemy 40% zniżki na 4 miesięczny kurs poprawkowy.

Liczebność grup od 1 do 4 osób.

W ramach kursu Państwo otrzymują:

  • 100 godzin lekcyjnych z dojazdem do klienta.
  • Materiały dydaktyczne: komplet podręczników, repetytorium gramatyczne oraz leksykalne, materiały dodatkowe, autorskie, odtwarzacz CD.
  • Szczegółowy program nauczania włącznie z dwoma testami semestralnymi.
  • ¼ kursu z native speakerem.
  • ¾ kursu z doświadczonym lektorem polskim, magistrem filologii angielskiej,
  • Audyt językowy z dokładnym raportem z poziomu zaawansowania na początku i na końcu kursu.
  • Szczegółowa gwarancja na piśmie o dołożeniu najwyższej staranności w przygotowaniu do egzaminu.

1. 100 godzin lekcyjnych

50 spotkań po 1,5 godziny przez 8 miesięcy w miejscu wskazanym przez klienta na terenie całej Polski lub w naszej siedzibie w Warszawie przy ul. Osieckiej 38 lok.3. Spotkania te odbywają się dwa razy w tygodniu. Istnieje również możliwość dowolnego rozłożenia zajęć przez klienta w okresie od początku kursu do dnia egzaminu.

2. Materiały dydaktyczne

Korzystamy z najnowocześniejszych materiałów takich wydawnictw jak Cambridge, Longman, Macmillan oraz wielu innych. Wszystkie potrzebne podręczniki są w cenie kursu. Poza tym korzystamy z materiałów autorskich. W ramach przygotowań do egzaminu zapewniamy podręcznik, zeszyt ćwiczeń, komplet płyt CD oraz odtwarzacz CD, z którego będzie mógł korzystać lektor w miejscu zajęć. Zapewniamy także repetytorium gramatyczne i leksykalne, zawierające zagadnienia gramatyczne i leksykalne odpowiednie dla zdawanego egzaminu.

3. Szczegółowy program nauczania, testy semestralne.

Dokładny program obejmujący wszystkie zagadnienia tematyczne, gramatyczne i leksykalne potrzebne przy zdawaniu egzaminów opracowany zostanie na podstawie testów poziomujących (audytu patrz p. 6). W ramach kursu są dwa testy semestralne nadzorowane przez metodyka firmy Interpersonal s.c., które będą sprawdzały opanowanie materiału. Następnie zostanie sporządzony raport z testu z oceną procentową.

4. ¼ kursu z native speakerem

25 godzin lekcyjnych stanowią spotkania konwersacyjne z native speakerem, który koncentruje się na części ustnej egzaminu: „speaking”. Omawia tematy oraz ćwiczy strategie egzaminacyjne. Lektorzy ci to osoby w wieloletnim doświadczeniem oraz przygotowaniem do nauki języka angielskiego jako obcego dla osób dorosłych.

5. ¾ kursu z lektorem polskim

75 godzin lekcyjnych stanowią zajęcia w wysoko wykwalifikowanym trenerem języka angielskiego z Polski, absolwentem studiów magisterskich filologicznych lub lingwistycznych, posiadającego co najmniej 5-letnie doświadczenie w nauczaniu języka angielskiego. Lektor polski będzie pracował z Państwem nad rozwojem struktur gramatycznych i leksykalnych, strategii rozumienia ze słuchu oraz nad umiejętnością pisania różnego rodzaju tekstów (korespondencja formalna i nieformalna, listy, artykuły, raporty, e-maile itd.)

6. Audyt językowy

W celu ustalenia dokładnego poziomu językowego, na początku kursu przeprowadzamy szczegółowy audyt językowy, składający się z testu gramatyczno-leksykalnego, testu z czytania ze zrozumieniem oraz rozmowy w języku angielskim. Opcjonalnie jest również możliwość napisania testu ze słuchania ze zrozumieniem oraz testu z pisania. Po testach sporządzany jest raport z wynikami i opisem poszczególnych sprawności. Na tej podstawie tworzymy program przygotowania do egzaminu. Poniżej przedstawiamy przykładowy raport.

Raport z poziomu zaawansowania – język angielski

Wynik testu General English: 233/300 (77,6%) proponowany cel: 85%

Wynik testu Business English: 143/200 (71,5%) proponowany cel: 80%

Poziom Upper-intermediate/Advanced B2/C1

Mówienie:
GE: 75% p. B2/C1
General English: Mówienie na wysokim poziomie. Nie ma większych problemów z przekazaniem informacji i rozumieniem komunikatów. Pojawiły się niewielkie problemy gramatyczne „ ... are not eat...” wynikające bardziej ze stresu niż z nieumiejętności posługiwania się strukturami gramatycznymi. Zalecana jest nauka z native speakerem na przemian z lektorem polskim.
Czytanie:
GE: 88% p: C1
BE: 75% p: B2/C1
General English: Doskonale opanowane czytanie ze zrozumieniem w języku angielskim. Pojawiły się jedynie sporadyczne błędy.
Business English: Bardzo dobre opanowanie czytania ze zrozumieniem w kontekście biznesowym. Zaleca się dalszy rozwój umiejętności czytania ze zrozumieniem w kontekście biznesowym.
Gramatyka i słownictwo:
GE: 70% p: B2
BE: 68% p: B2
General English Bardzo dobre opanowanie struktur gramatycznych.Pojawiły się sporadyczne błędy. Zaleca się pracę między innymi nad:
- okresami warunkowymi,
- strukturami bezokolicznikowymi oraz gerundialnymi
- przedimkami
Zaleca się również pracę nad kolokacjami oraz idiomatyką
Business English: Dobre opanowanie struktur gramatyczno-leksykalnych w zakresie biznesowego języka angielskiego. Należy dalej pracować głównie nad użyciem słownictwa.
Rekomendacje ogólneGeneral English: Rekomendowana jest nauka materiału właściwego dla poziomu advanced C1.
Rekomendacje egzaminacyjne:General English: Przygotowanie do egzaminu CAE (ok. 3-4 semestry*)
Business English: Przygotowanie do egzaminu BEC Vantage (ok. 2 semestry*), BEC Higher (ok. 4 semestry*) lub do LCCI 4 (ok. 4 semestry*)

* semestr standardowy – 60 godzin lekcyjnych (45 min)

7. Gwarancja na piśmie.

Jest to najważniejszy element kursu. Dajemy Państwu gwarancje zdania egzaminu językowego na piśmie, co oznacza, że właściwe przygotowanie Państwa do egzaminu staje się naszym największym priorytetem.

Zobowiązujemy się do zwrotu kosztu egzaminu oraz do 40% zniżki na 50 godzinny kurs poprawkowy, jeśli egzamin zakończy się wynikiem negatywnym.

Dzięki takiej gwarancji otrzymują Państwo konkretny produkt w postaci certyfikatu językowego, będącego efektem profesjonalnie przygotowanego i prowadzonego kursu, który dostarczy Państwu potężnej wiedzy i umiejętności językowych.

CENA:

15000 zł za cały kurs płatne w dogodnych ratach, niezależnie od liczby osób w grupie + koszt egzaminu.


Wszelkie prawa zastrzeżone. INTERPERSONAL 2013