Kursy modułowe

INTENSYWNE KURSY MODUŁOWE (MIESIĘCZNE LUB DWUMIESIĘCZNE)


Jeśli interesują  Państwa  poszczególne  sprawności i umiejętności językowe, proponujemy następujące kursy sprawności językowych:

  • Rozmowy telefoniczne w języku obcym
  • Negocjacje biznesowe w języku obcym
  • Prezentacje w języku obcym
  • Język spotkań
  • Rozmowy nieformalne w biznesie

Powyższe kursy uzupełniane są treningiem umiejętności interpersonalnych w języku polskim oraz elementami komunikacji międzykulturowej.


Ponad to posiadamy w ofercie intensywne kursy modułowe szkolące poszczególne umiejętności językowe takie jak:

  • Mówienie (konwersacje)
  • Rozumienie ze słuchu
  • Pisanie korespondencji
  • Gramatyka i słownictwo


Wszelkie prawa zastrzeżone. INTERPERSONAL 2013